facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

بیومکانیک ورزشی

پیشرفت های چشمگیر رکوردها و عملکردهای ماهرانه ورزشکاران در دهه های اخیر مرهون بکارگیری علوم مختلف در اجرای مهارت های ورزشی است. یکی از این علوم، فیزیک و بطور خاص بیوکانیک است که در رابطه با تحلیل ساختار و حرکات و تجهیزات ورزشکاران به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است.

در واقع اگر تعریفی ساده از بیومکانیک خواسته باشیم ارائه کنیم میتوان گفت: «بیومکانیک کاربرد قوانین مکانیکی در ارتباط با ساختار موجود زنده و خصوصا انسان است». همچنین می توان گفت بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی وارد بر بدن انسان و اثرهایی که این نیروها ایجاد می کنند را مورد بررسی قرار می دهد.
اهمیت بیومکانیک
دانستن علم بیومکانیک برای مربی و ورزشکار هر دو اهمیت دارد. مربیان با توجه به رشته و سطحی که فعالیت می نمایند نیازهای متفاوتی از علم بیومکانیک دارند. تاثیر بیومکانیک بر یک رشته ورزش خاص بستگی به تاثیر تکنیک ها در اجرای فعالیت دارد هر قدر موفقیت در رشته ورزشی خاص نیاز بیشتری به تکنیک های ویژه داشته باشد اهمیت بیومکانیک برای آن رشته بیشتر است. با این حال در سطوح بالای قهرمانی که سانتیمترها و صدم ثانیه ها سرنوشت قهرمان را تعیین می کند بیومکانیک و داشتن دانش عمیق از آن برای مربیان اهمیت حیاتی دارد. درک اصول بیومکانیک مربی را قادر می سازد:
  • تکنیک های ورزشکاران را با توجه به ترکیب بدنی آنها به گونه ای هماهنگ نماید که سبب بهبود عملکرد گردد.
  • تجیزات مناسب را با توجه به شکل و ترکیب بدنی ورزشکاران انتخاب کرده و مانع از وقوع آسیبهای ناشی از تجهیزات نامناسب و اجراهای غلط شود.

ورزشکارانی که آگاه از علوم بیومکانیک باشند، در فراگیری و بکارگیری تکنیک های ورزشی قابلیت بیشتری از خود نشان داده و در سطوح بالای ورزشی موفقیت بیشتری کسب می نمایند.

مباحث مرتبط با بیومکانیک ورزشی: