Evarzesh Title
Register
evarzesh logo
آزمون یک تکرار بیشینه
درباره آزمون
یک تکرار بیشینه | One-Rep-test
یک تکرار بیشینه (One-Repetition-Max):
در تمرین با وزنه محاسبه حداکثر وزنه ای که ورزشکار قادر به جابجایی آن است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک تکرار بیشینه، نشانگر حداکثر قدرت انقباضی عضلات ورزشکار است. محاسبه حداکثر قدرت ورزشکار بصورت مستقیم مستلزم تلاش کامل ورزشکار برای جابجایی وزنه می باشد. اما بدون وارد آوردن فشار بسیار زیاد به ورزشکار که خطر صدمه و آسیب دیدگی را افزایش می دهد در تمرینات معمول با دانستن مقدار وزنه و تعداد تکرار می توان حداکثر قدرت وی را محاسبه کرد.
شیوه اجرا
شیوه ارزیابی

وزنه جابجاشده (کیلوگرم):

تعداد تکرار:وزنه یک تکرار بیشینه:  

مطالب مرتبط
مکمل کراتین محاسبه گر کالری انواع فعالیتهای بدنی  این محاسبه گر بر اساس یکی از معتبرترین جداول انرژی مصرفی فعالیتهای بدنی (انجمن طب ایالات متحده آمریکا) برنامه نویسی شده است. محاسبه گر کالری طیف وسیعی از فعالیتهای بدنی را پوشش می دهد از اینرو می تواند به مربیان، ورزشکاران و افرادی که علاقه مند به کنترل دقیق و علمی کالری مصرفی خود هستند کمک مؤثری نماید...
سنجش قدرت چگونگی سنجش قدرت:  قدرت تأثیر بسیاری زیادی در انواع ورزش ها که نیازمند تغییر سرعت هستند دارد و تمرینات قدرتی با هدف بهبود حداکثر قدرت طراحی می شوند. اما پیش از اندازه گیری قدرت ...
آخرین اخبار پایگاه
سامانه کاهش وزن

سامانه جامع و هوشمند کاهش وزن

کاهش وزن علمی و سالم با مدیریت کالری مصرفی و دریافتی و اطلاع وضعیت کاهش وزن در مقایسه با شرایط نرمال

بدنسازی تخصصی

برنامه بدنسازی تخصصی

برنامه ای ویژه ورزشکاران جهت افزایش قدرت، سرعت، توان و استقامت، امکان تعیین نوع فصل، گروه عضلانی و رشته ورزشی. همراه با پشتیبانی و مشاوره تخصصی

Second Slide

برنامه بدنسازی تصویری

انتخاب حرکت مناسب و صحیح برای تقویت عضلات از نکات مهم و اساسی بدنسازی محسوب می شود. با انتخاب عضله، تمرین مناسب به شما معرفی می گردد.

برنامه تمرینی کاهش وزن

برنامه تمرینی کاهش وزن

برنامه ای کاملا علمی و تخصصی به مدت 8 هفته جهت کاهش وزن سالم به میزان 5 ـ 8 کیلوگرم بدون بازگشت همراه با پشتیبانی و مشاوره تخصصی