Evarzesh Title
Register
evarzesh logo
ویژگی های بدنی بازیکنان فوتبال
افزایش وزن

تحقیق جالبی در انگلستان انجام شده است که به بررسی ویژگیهای بدنی بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال پرداخته و بر اساس پست بازی (خط دفاع، خط میانی، خط حمله) این ویژگی ها توصیف شده است. از آنجاییکه این تحقیق روی بازیکنان شاغل در لیگ برتر انگلستان که از معتبرترین لیگ های اروپا و دنیای فوتبال است صورت گرفته، می تواند نتایج آن ارزش زیادی برای مربیان داشته باشد.

در اجرای این پژوهش از 55 بازیکن فوتبال لیگ برتر که در 12 تیم مشغول بازی بودند استفاده شده است. حرکات بازیکنان در سه پست خط دفاع، خط میانی و خط حمله با استفاده از رایانه ای تجزیه و تحلیل گردید. تمام بازیکنانی که در این تحقیق شرکت کردند بطور میانگین 36 بازی ملی در کارنامه بازی خود داشتند.

داده های تحقیق بر اساس، 90 دقیقه فیلمبرداری بازی کامل فوتبال از بازیکنان پست های مختلف فوتبال جمع آوری شد. نتایج نشان داد که بازیکنان با شدت های متفاوت و حرکات مختلف فعالیت می کنند و بین حرکات بازیکنان پست های مختلف بازی، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این تفاوتها به قرار زیر است:


بازیکنان خط دفاع

بازیکنان خط دفاع، کمتر دوی سریع در جابجایی ها، نسبت به سایر پست ها داشتند. این بازیکنان بیشتر از دویدنهای نرم، زیگزاگ، دویدن جانبی به همراه راه رفتن استفاده کردند. نسبت به بازیکنان خط حمله، مدافعان بیشتر زمین خورده و باید سریع بلند شوند. طی بازی بازیکنان مدافع، به خصوص مدافع میانی، پرشهای زیادی برای دفع توپ با سر انجام می دهند و نسبت به بازیکنان مهاجم جهت پرش آنها رو به عقب است. مدافعان باید به لحاظ قدرت بدنی توانایی مقابله با بازیکنان مهاجم را داشته باشند.


بازیکنان خط میانی (هافبک)

این بازیکنان طی بازی بیشتر از دویدن و دوی های سرعت برای جابجایی استفاده می کنند. بازیکنان خط میانی مسافت بیشتری نسبت به سایر بازیکنان می دوند. نتایج بررسی حرکات بازیکنان نشان می دهد که بازیکنان خط میانی کمتر از حرکات زیگزاگ و بیشتر حرکات منجر به مالکیت توپ را اجرا می کنند. هافبک ها به اندازه مهاجمان از حرکات منجر به تملک توپ استفاده کرده ولی حرکات مارپیچ و زیگزاگ کمتری دارند. همچنین بازیکنان خط میانی باید پرش عمودی خوبی داشته باشند. این اطلاعات می تواند در برنامه ریزی برای بازیکنان هافبک مفید واقع شود.


بازیکنان خط حمله(مهاجم)

این بازیکنان به سبب برخورد فیزیکی بیشتر با بازیکنان حریف باید جزو قوی ترین بازیکنان بوده و از عهده مقابله با مدافعان حریف برآیند. مهاجمان همچنین باید بالا تنه ای قوی برای مقابله با هل دادن و کشیدن بازیکنان حریف، داشته باشند. بازیکنان مهاجم علاوه بر توانایی تغییر سریع در سرعت و جابجایی، باید توانایی کاهش ناگهانی سرعت نیز داشته باشند. این حرکات خاص بازیکنان مهاجم فشارهای بسیار زیادی روی پایین تنه وارد می سازد، ازاینرو باید بازیکنان پایین تنه بسیار قوی داشته باشند و تمرینات ریکاوری و برگشت به حالت اولیه بعد از تمرین و مسابقه را بخوبی اجرا نمایند.

منبع:

Journal of Sports Science and Medicine (2007) 6, 63-70

آخرین اخبار پایگاه
سامانه کاهش وزن

سامانه جامع و هوشمند کاهش وزن

کاهش وزن علمی و سالم با مدیریت کالری مصرفی و دریافتی و اطلاع وضعیت کاهش وزن در مقایسه با شرایط نرمال

بدنسازی تخصصی

برنامه بدنسازی تخصصی

برنامه ای ویژه ورزشکاران جهت افزایش قدرت، سرعت، توان و استقامت، امکان تعیین نوع فصل، گروه عضلانی و رشته ورزشی. همراه با پشتیبانی و مشاوره تخصصی

Second Slide

برنامه بدنسازی تصویری

انتخاب حرکت مناسب و صحیح برای تقویت عضلات از نکات مهم و اساسی بدنسازی محسوب می شود. با انتخاب عضله، تمرین مناسب به شما معرفی می گردد.

برنامه تمرینی کاهش وزن

برنامه تمرینی کاهش وزن

برنامه ای کاملا علمی و تخصصی به مدت 8 هفته جهت کاهش وزن سالم به میزان 5 ـ 8 کیلوگرم بدون بازگشت همراه با پشتیبانی و مشاوره تخصصی