facebook twitter

مشاوره ورزشی


 • پاسخ به سئوالات کاربران
 • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
 • مشاوره تیمهای ورزشی
 • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

نقش اصلاح ساختار و تکنیک در بهبود عملکردهای ورزشی

پیشرفت علم ورزش و استفاده از علوم پایه در تجزیه و تحلیل مهارت های ورزشی سبب بهبود اجراها و عملکرد های بدنی شده است. اما با این اوصاف یکی از مباحثی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است نقش بهبود ساختار بدنی و تکنیک های ورزشی در ارتقای عملکردهای بدنی است. مدت ها مربیان از تکنیک های ورزشکاران مشهور که در مسابقات جهانی و المپیک حائز رتبه و مقام شده بودند برای آموزش استفاده می کردند و ورزشکاران این تکنیک ها را مانند فرامینی خدشه ناپذیر اجرا می کردند.
اما پژوهشگران علوم ورزشی امروزه معتقد به تطبیق تکنیک ها ورزشی با نوع تیپ بدنی ورزشکاران هستند. برای مثال نوع ضربه کرال سینه شنا باید با فیزیک بدنی ورزشکاران مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر فیزیک بدنی و ویژگی های شناختی ورزشکاران در پردازش اطلاعات در گزینش ورزشکار نقش دارد. بعضی از رشته های ورزشی مانند شنا، ورزشکاران باید از تیپ بدنی خاص برخوردار بوده تا در سطح قهرمانی موفق باشند و در ژیمناستیک ورزشکار برای موفقیت باید علاوه بر تیپ بدنی خاص، ویژگی های عصب شناختی خاصی را دارا باشد. برای یک مربی کارکشته جمع آوری اطلاعات درباره ویژگی هایی نظیر: شکل، ترکیب بدن، تناسب، قدرت و توان، انعطاف پذیری و چابکی ورزشکاران حائز اهمیت می باشد.
در دهه های اخیر و از زمانی که نژادهای آسیایی و آفریقایی تبارهای آمریکا وارد رقابت با ورزشکاران اروپایی شده اند شاهد برتری کامل آنها در برخی از رشته ها بوده ایم. برای مثال هم اکنون در 100 متر سرعت مردان آمریکایی های آفریقایی تبار تسلط کامل را دارند و در رشته های دیگر برتری یک نژاد بر دیگران را می توانیم مشاهده کنیم.
اما نباید به ویژگی های نژادی بیش از حد توجه داشت زیرا در بین نژادهای مختلف نیز تنوع زیادی وجود دارد. به مثال های زیر که نقش برتری فیزیکی ورزشکاران در موفقیت ورزشی را نمایان می سازد توجه نمایید:


 • ژیمناست هایی که از بالاتنه کشیده و اندام تحتانی کوتاه برخودار هستند بر رقیبان خود برتری چشمگیری در قدرت و توان دارند و عملکرد بهتری در چرخش ها و حرکات دورانی دارند.
 • ورزشکارانی که از چرخش رو به جلوی لگن و عضلات قوی و برجسته در ناحیه باسن و ران برخودار اند دوندگان سریعی هستند.این شکل و ریخت بدنی آنها را قادر می سازد تا ران های خود را قدرتمندانه در یک زاویه رانش بهینه که برای یک دونده سرعت حائز اهمیت است، باز نمایند.
 • بازیکنان رشته های برخوردی اگر از شانه های گرد و مدور و نیز از ستون فقرات انعطاف پذیر برخوردار باشند نسبت به سایر افراد به طور طبیعی از مزیت مکانیکی بهتری برخوردار هستند.
 • ورزشکارانی که دارای ران های کشیده و رو به جلو هستند نسبت به سایر ورزشکاران از مزیت طبیعی در چالاکی و سرعت جابجایی برخورداراند.
 • شناگران پروانه که در مفصل شانه از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار هستند برتری محسوسی نسبت به سایر شناگران دارند.
 • آن دسته از پرش کنندگان ارتفاع که از قدی بلند و به نسبت از پاهای کشیده برخورداراند برتری مکانیکی قطعی نسبت به سایرورزشکاران دارند.
تغییر و تعدیل بدن
ورزشکارانی که مزیت های مکانیکی و طبیعی ذکر شده در بالا را دارا نمی باشند می توانند با اجرای برنامه هایی در تغییر و اصلاح ریخت بدنی خود اقدام نمایند. آن دسته از قابلیت های جسمانی که کم و بیش قابل تغییر و تعدیل هستند به قرار زیر هستند
 • قدرت، توده بدنی، توان و انعطاف پذیری قابلیت هایی است که بیشتر از همه به سادگی قابل تغییر هستند و چنانچه بهبود و توسعه یابند نتایج بسیار خوبی در بسیاری از رشته ها حاصل می شود.
 • ریخت بدنی، ترکیب بدنی و چالاکی را دشوارتر از قابلیت های فوق می توان توسعه داد. اما با اقدامات خاص تمرینی می توان تغییرات مفیدی را ایجاد کرد.
 • تناسب بدنی و طول اهرم های بدن قابلیت هایی است که می توان به صورت جزئی در دوران کودکی و اوائل نوجوانی تغییر داد.
پیش از آنکه درباره تغییر و اطلاح ریخت بدنی مثال های را ذکر نماییم باید توجه داشت بعضی از ویژگی های بدنی ارتباط نزدیکی با هم دارند. برای مثال ریخت بدنی و توده بدنی وجوه مشترک بسیاری با هم دارند. حال آنکه قدرت، سرعت و توان در ارتباط نزدیکی با هم هستند. انعطاف پذیری و وضعیت بدنی ارتباط جزئی با هم دارند در حالی که تناسب ارتباط هایی چندی با تیپ بدنی، قدرت، توان، سرعت، تعادل و چابکی دارد.
در زیر تغییراتی را که در ورزشکاران با انجام تمرینات شدید می توان ایجاد کرد بصورت چند مثال ذکر می شود:
 • شناگر رشته پروانه که از تمام قابلیت های جسمانی این رشته برخوردار است اما انعطاف پذیری مطلوبی ندارد با انجام تمرینات کششی شدید و طولانی به صورت ایستا و پویا و نیز انجام برنامه تمرینات کششی به روش تسهیل عصبی ـ عضلانی از طریق گیرنده های عمقی (PNF) به ویژه برای مفاصل شانه می تواند انعطاف پذیری و متعاقب آن تکنیک خود را بهبود بخشد.
 • بازیکنان والیبال، بسکتبال و پرش کنندگان رشته های میدانی، برای برتری بر حریفان خود نیاز به بهبود میزان پرش خود دارند. روش های جدید تمرینات توانی وقتی با تمرینات کششی همراه شود میتوانند با افزایش میزان انرژی بازیافتی حاصل از چرخه کشش ـ انقباض برای حرکت درون گرا که در آن انرژی کشسانی در واحد عضلانی ـ تاندونی ذخیره شده سپس در طی مهارت های پرتابی مختلف آزاد می گردد، عملکرد افراد را توسعه دهد.
 • بازیکنان رشته های برخوردی که دارای قابلیت های لازمه برای این رشته هستند ولی توده بدنی کافی جهت موفقیت در سطوح بالای ورزشی را ندارند می توانند با انجام تمرینات بدنسازی به اهداف ورزشی خود نائل شوند.
 • پرتاب کننده نیزه برای موفقیت باید ضمن دارا بودن انعطاف پذیری عالی در ناحیه کمربند شانه ای و ستون فقرات از قدرت انفجاری بالایی نیز در ناحیه بالا تنه خود برخوردار باشد. تلفیقی از تمرینات کششی و قدرتی می تواند ضامن موفقیت ورزشکار باشد.
 • یک ژیمناست زن با افزایش سن به توده چربی بدنش افزوده خواهد شد برای جلوگیری از کاهش توان نسبت به وزن وی باید رژیم غذایی دقیقی را اجرا نماید.
تغییر و اصلاح تکنیک
با تمرینات سخت و فشرده می توان تغییرات مطلوبی در ساختار فیزیکی ورزشکاران ایجاد کرد اما در شرایطی ایجاد این تغییرات سخت و یا غیر ممکن است. در این وضعیت تطبیق روش ها و تکنیک های اجرای مهارت های ورزشی با شرایط بدنی و فیزیکی ورزشکاران کاری هوشمندانه محسوب می شود. اما برای اجرای این تاکتیک مربی باید از قوانین حرکت و آناتومی بدن اطلاع کافی داشته باشد. مثال های زیر تغییرات تکنیکی را با توجه به شرایط فیزیکی و بدنی ورزشکاران نشان می دهد:
 • شناگر پروانه ای که علی رغم تلاش برای افزایش انعطاف پذیری در ناحیه کمربند شانه ای به این هدف نمی رسد می تواند تکنیک هواگیری از پهلو را برای او تجویز کرد.
 • رزمی کارانی که به نسبت از اندام تحتانی بلندتری برخوردار هستند برای حفظ تعادل پویای خود حین مبارزه باید بیشتر روی زانوان خود خم شوند.
 • بازیکن زنی که قدرت کافی در ناحیه کمربند شانه ای ندارد می تواند برای کاهش بازوی مقاوم حین ضربات، ساعد خود را کمی خم نماید و یا راکت را با دو دست گرفته و ضربه بزند.